Healing en Coaching

In de praktijk voor Healing en Coaching staat het werken met Energie centraal. Energetische behandelingen werken zowel op lichamelijk, geestelijk als spiritueel niveau. Het lichaam heeft daarbij haar eigen intelligentie die ze vaak vertaald in signalen als pijn, blokkades of ziektes.

Als je vastloopt in het leven of als je lichaam aanwijzingen geeft dat het allemaal niet zo lekker loopt kunnen energetische behandeling wellicht iets voor je betekenen. Ook als je geen lichamelijke klachten hebt kunnen de behandelingen ondersteunend zijn voor het geestelijke proces. Ervaring leert dat mensen vaak situaties hebben doorleefd en doorgewerkt maar dat het nog opgeslagen ligt in het fysieke lichaam, waardoor de trigger van de ervaring nog blijft voortbestaan. Door de energetische behandeling kun je als het ware oud zeer loslaten, of de daarbij behorende restanten verwerken.

Als je het gevoel hebt dat je steeds tegen dezelfde problematiek aanloopt en je begrijpt niet waarom dat is, dan is het prettig dat iemand met je meekijkt. Het geeft vaak opluchting dat dit er mag zijn, dat je het kunt uitspreken.

Ik help je om van een afstand naar jezelf te kijken en je bewust te maken van alle informatie die al in jezelf aanwezig is. Met behulp van metaforen en symbolieken gaan we samen op zoek naar wat er op dit moment allemaal speelt in je leven en naar wat je graag anders wilt.

De energetische behandelingen worden vanuit intuïtieve waarneming gegeven en zijn gericht op wat jij nodig hebt om jezelf weer in balans te brengen. Energetische blokkades zijn vaak een teken van onderliggende belemmerende patronen en overtuigingen. Coaching is dan ook een onderdeel van de behandeling. We onderzoeken samen wat nodig is om de blokkades op te heffen en een nieuwe weg in te slaan.

Tarieven:

1e afspraak  – Healing en Coaching € 110,00

90 min  – Healing en Coaching  € 80,00 

60 min  – Healing  € 55,00 

Belangrijke voorwaarden

De praktijk voor Healing en Coaching is niet ter vervanging van arts of specialisten maar werkt graag mee aan een samenwerking die zich richt op gezondheid.

Contra indicatie; energetische behandelingen en trainingen kunnen niet worden gegeven aan mensen met een pacemaker/ICD of epilepsie.

De behandelingen en trainingen zijn bedoelt voor mensen die geen psychiatrische aandoeningen hebben.

Een behandeling of training bij de praktijk voor Healing en Coaching wordt vanuit eigen verantwoordelijkheid bezocht. Je kunt dan ook geen aanspraak maken tegen de Praktijk voor Healing en Coaching.

Mocht je verhinderd zijn dan kun je deze annuleren of wijzigen tot 24 uur voor de geplande afspraak. Anderzijds wordt er 75 % van het bedrag in rekening gebracht.

Annuleren van een training kan uiterlijk 30 dagen voor trainingsdatum. Anderzijds wordt er 50 % van het bedrag in rekening gebracht.

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Wat doe ik om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

 

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, die worden verwerkt door mijn administrateur.

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

 

Lid van:

Contact gegevens

Healing & Coaching
Skoalleane 2
9244 CT Beetsterzwaag

06 - 215 08 554

Contact zoeken