Home

In woorden en beelden die we met de ander delen zit zoveel waarheid verborgen.

Het zijn de symbolieken en metaforen die veel over ons vertellen

door ze te herkennen en te verstaan kunnen we groeien van binnenuit.

Als de Lotusbloem die groeit vanuit de modder naar het licht.

Een innerlijk proces van onbewust naar bewust van denken naar voelen;

Authentiek, Zuiver en Stralend.

Welkom op de website van Healing en Coaching

Contact gegevens

Healing & Coaching
Skoalleane 2
9244 CT Beetsterzwaag

06 - 215 08 554

Contact zoeken